شهید حسین درودیان

شهید حسین درودیان

شهید حسین درودیان فرزند عباس در دوم اردیبهشت سال 1341در روستای نقوسان پای بر عرصه ی هستی نهاد . تا پایان دوره ابتدایی را  در دبستان روستای زادگاهش،به تحصیل ادامه داد ، اما به دلیل محرومیت و عدم وجود امکانات کافی ، موفق به ادامه ی تحصیل نشد .
جوانی سخت کوش و پر تلاش بود و دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی و حراست از انقلاب و دستاوردهای آن را یک فریضه و واجب شرعی به شمار می آورد ،
بر همین اساس و بر پایه ی این اعتقاد در حماسه ی دفاع مقدس ، آرام ننشست و پس از تن کردن لباس سربازی و فراگیری فنون نظامی عازم جبهه های دفاع از انقلاب اسلامی شد و با امید به پیروزی ، در سنگر دفاع از کیان اسلام باقی ماند و پس از 9 ماه انجام وظیفه و ادای دین و رزم بی امان ، سرانجام در 23/12/60 در سر پل ذهاب ، مورد اصابت تیر خصم دون قرار گرفت و روحش به ملکوت اعلی پیوست .
پیکر مطهر شهید ، خاک زادگاهش را مقدس و فضای آن را عطر آگین کرده است .